Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Hatályos: 2021. február 18. napjától

 

1. Érvényesség


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Világsiker Kft. által üzemeltetett www.modatrend.hu honlapon (továbbiakban: „Webáruház“) elérhető és megvásárolható, valamint az ügyfélszolgálatán (tel.: +36-70-454-68-81) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház honlapján elérhető tájékoztatások nyújtják.
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.       
A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen feltételekben foglalt rendelkezéseket.     
Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen feltételekben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

 

2. Cégadatok

Cégnév: Világsiker Közvetítő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Világsiker Kft.

Székhely és levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 95.

Cégjegyzékszám: 01 09 373551

Adószám: 28775096-2-41

Közösségi adószám: HU28775096

Ügyvezető igazgató: Evelley FerencNyitvatartás

Hétfőtől péntekig: 09.00.-tól 16.00-ig

Szombat 08.00.-tól 12.00.-igÜgyfélszolgálat

+36-70-454-68-81

 

3. A Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

3.1. A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Webáruház használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (feltételek), valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelés módját, egyéb esetben a webáruházban vásárlást nem kezdeményezhet.
3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, hogy ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ennek felelőssége a Vásárlót terheli.
3.3. Amennyiben a Vásárló a Webáruház weboldalára belép, és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy a feltételekben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.4. Vállalkozásunk az Áfa törvény 166. § alapján minden értékesítésről számlát bocsát ki. A számla kötelező kelléke a vevő neve és címe, ezért a vállalkozásunknál történő vásárlásnak feltétele, hogy ezeket az adatokat minden vásárláskor meg kell adni.4 .Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, és előzetes tájékoztatás

A Webáruház hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.modatrend.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:


4.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása: A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosár” ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A kosár gombra klikkelve a „Kosár megtekintése” vagy „Fizetés” feliratú gombok láthatók. Ha a „Kosár megtekintése” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Kassza” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába.

Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat, szállítási adatokat és választhat a fizetési módok közül. A vásárlónak a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Tovább” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat. A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Rendelés megerősítése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Világsiker Kft. részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Fizetési opciók”, (2) „Számlázási cím”, (3.) „Szállítási cím”, (4.)  „Fizetési módja” feliratokra kattintva. A (6.)„Rendelés megerősítése” pontban a rendelés megerősítése történik meg.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Rendelés megerősítése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy köszönő oldalra érkeztet a rendszer és e-mailben tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről, amivel a megrendelésének visszaigazolását küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.

4.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények: Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a következőkre:

A szerződés szerinti termék tulajdonságai, a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes össze valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költsége (így különösen a fuvardíj vagy a posta költség), előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A Világsiker Kft a Webáruházban történő megrendelés során e tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék (ek) megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett.

4.3. A szerződés írásbelisége, iktatása: A Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Világsiker Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
4.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve: Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági / jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.
4.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás: A Világsiker Kft., illetve a Webáruház nem vetette alá magát semmilyen általános magatartási kódex rendelkezéseinek.

4.6. Termék információk: A termékkel / szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
A Webáruházban megjelenített készlet információk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Webáruház adatbázisa frissítve lett (minden 4 órában). A Világsiker Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.
4.7. Adatbeviteli hibák: A Világsiker Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Világsiker Kft. részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése tartalmazza.
4.8. Árfeltüntetés: A Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót tartalmazzák (bruttó árak). A termékek vételára nem tartalmazza a csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról a Világsiker Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.        
A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák. A Világsiker Kft. a Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.
Áfa visszatérítés: A Világsiker Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.
A Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról a kötelező érvényű megrendelésének elküldését megelőzően.                         
4.9. Engedmények: A Világsiker Kft. előzetes árajánlat alapján egyedi, vagy egyéb feltételek teljesülése esetén Törzsvásárlói kedvezményeket biztosíthat a Vásárlóinak. A Törzsvásárlói kiszolgálás feltételeiről, annak változásairól Törzsvásárlói Ajánlatban tájékoztatja a vásárlóit.                                                                              
4.10. Hibás / téves árfeltüntetés: Amennyiben a Világsiker Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruházban, akkor a Világsiker Kft. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat a vásárlási szándékától.           
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:


- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;                             

- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár


A Világsiker Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.1. A Vásárló a “Fizetés most” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék (ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a Világsiker Kft.- hez való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.   
5.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Világsiker Kft. és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Világsiker Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét, illetve az abban feltüntetett tartalmat részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló felelőssége.
A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását. 
5.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.                                                                       
5.4. A Vásárló a Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
5.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Webáruház ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.       

6.§ Termék rendelkezésre állása

6.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap, továbbá bármely, esetlegesen az ügylethez kapcsolódóan korábban teljesített kifizetést a Vásárló számára visszautaljuk.
6.2. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

7.§ Termék átvétele és szállítása

7.1. A Webáruházban vásárolt termékek átvétele a vásárláskor megadott szállítási címen történik. A szállítást megbízott külsős futárszolgálat biztosítja.     
7.2  Az alapértelmezett szállítási módtól a vevő eltérhet előzetes árajánlat alapján.  
7.3 A szállítás nem minden esetben raktárról történik. A készlet gyors változása miatt előfordulhat, hogy a szállítás a gyártótól történő külön megrendeléssel valósul meg. A központi raktárról történő szállítás 2-3 munkanap, más esetben 8-10 munkanap.
7.4 A szállítási készség megváltozása esetén a módosult feltételekről a Világsiker Kft. értesítést küld a megrendelőnek.  
7.5. Kiszállítás kizárólag Magyarországra lehetséges,

        Belföldi normál csomagszállítás díja: bruttó 2.000 forint.

 

7.6. A vevő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a vevőt terhelik.

 

8. Fizetés, számlakiállítás

8.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül:

- díjbekérő alapján előre utalással,

- bankkártyával vagy hitelkártyával*

- átvételkor utánvéttel (25.000 forint rendelésig van lehetőség erre a fizetési módra)*


*Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013Áruházunkban előnyben részesített fizetési mód a Barion bankkártyás fizetés, mely a vásárló számára is kedvező, hiszen külön tranzakciós díj nélkül (díjmentesen) fizethet. Az utánvéttel történő fizetés áruházunk által nem preferált.


*Utánvéttel történő fizetés esetén plusz 500 forint kezelési költséget számítunk fel a rendeléshez, és ezzel az összeggel növelve állítjuk ki a számlát! 8.2. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége a MagNet Bank székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám: 01-10-046111.

8.3. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházunkban. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.  

8.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.      
8.5. A Vásárló a megrendelés és a feltételekben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Világsiker Kft. által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.          
Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kft (
www.szamlazz.hu) minősített szolgáltató készíti el a Világsiker Kft. megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a KBOSS.hu Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. A Világsiker Kft. által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.
A Világsiker Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

9. Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a Világsiker Kft. tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár fizetése teljes egészében meg nem történik. 

10. Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

10.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.
 A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.      
10.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

-        a terméknek

-        több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

-        több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

-        ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

10.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
10.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
10.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Világsiker Kft. részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.           
10.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 11. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.                    

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Világsiker Kft. részére.   
Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Világsiker Kft. a határidő számítás szempontjából.

A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.       
A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Világsiker Kft. részére.

Figyelem!

A vásárlót megillető 14 napos indoklás nélküli elállási jog gyakorlásának egyik törvény által előírt feltétele az, hogy a vásárló ezen szándékát írásban közli a vállalkozással. Mivel a csomag "át nem vétele" illetve "visszaküldése" nem meríti ki ezt a törvényi feltételt, a vásárló ezen magatartásával szerződést szeg és nem elállási jogot gyakorol. Az elállásra vonatkozó jogok a termékekre és nem a szállítási költségre vonatkoznak! A szállítási költség alól csak akkor mentesül a megrendelő, ha még szállításra átadás előtt lemondja a csomagot.10.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Világsiker Kft. részére az alábbi címre visszaküldeni.

Visszaküldési postacím:


Világsiker Kft.
1139 Budapest, Váci út 95.


A termék Világsiker Kft. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. A Világsiker Kft-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

10.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Világsiker Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Ez alól kivétel a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költség, valamint azokat a többletköltségek, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a Világsiker Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 

A Világsiker Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Világsiker Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Készpénz visszafizetésére nincs lehetőségünk!


10.9. Amennyiben a Világsiker Kft. e tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Webáruház megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
10.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Világsiker Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 

11. Elállás következményei


11.1. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.
11.2. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhezvételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Webáruház nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Webáruház mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Webáruház kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.  
11.3. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

 

 

12. Felelősség kizárása

12.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termék felelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkért, amelyek a Webáruház részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Webáruház csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Webáruház részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb. 
12.2. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség korlátozó események esetén, melyek meggátolják a felhasználót a Világsiker Kft. webáruházának használatában.
12.3. A Világsiker Kft-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul vagy hibásan megadott adatok miatt keletkezett.        
12.4. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat / méreteket azzal, hogy a vásárló a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól tájékozódhasson.      
12.5. A Webáruházban található fényképek ruhamodelleken, illetve stúdió körülmények közt készültek. A végfelhasználó testalkata, adottságai minden esetben befolyásolják a ruházat összképét, megjelenését.

12.6. A Világsiker Kft. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásért. A honlap felhasználója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért.  A Világsiker Kft. továbbá a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben és együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.       
12.7.  A Világsiker Kft kizárja a felelősségét a felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az Internethez való csatlakozás megszakadása miatti károkért. Minden esetben, mikor a felhasználó
használatba szeretné venni a Világsiker Kft. webáruházát, a védekezés az online terjedő vírusok és a számítógépében kárt okozó programok ellen a felhasználó feladata. A Világsiker Kft kizárja a felelősségét az esetlegesen bekövetkező Cyber támadások következményeiért.

13. Jótállás

13.1. A Világsiker Kft. által forgalmazott termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.      
13.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával indul el. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

13.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,   elemi kár, vagy természeti csapás okozta.

13.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló első sorban kicserélést követelhet. Amennyiben a Világsiker Kft a cserének határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Világsiker Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (átvétel) számított három         munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Világsiker Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


13.5. 
A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Világsiker Kft.- nek törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

13.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.          

14.§ Termékfelelősség

14.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.    
14.2. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.     
14.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.      
14.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
14.5. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
14.6. A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
14.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
14.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  
        - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
        - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
        - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

14.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

15 Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

15.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitvatartási időszakban e-mailben, vagy telefonon kezdeményezhető.

15.2. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

15.3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját! Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

15.4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 15-17. pontjaiban talál.

16.§ A Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. A Világsiker Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre. Minden feltüntetett információt a gyártó biztosít a Világsiker Kft számára, így a maximális körültekintés mellett sem tudjuk a pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért vállalni a teljes felelősséget.       
A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra. A Világsiker Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget tehát:

- az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Webáruház használatának e hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért 

- bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért.

- akár a küldő, akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét / Spam / Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, továbbá az elküldött elektronikus levelek esetleges elvesztésért, törlésért

- bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

- bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért.

- bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, technikai hibakövetkezményeiért
 A Világsiker Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.    
 A Világsiker Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.  
A Világsiker Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. A módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket.
 A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveg, illetve adat tartalom joga Világsiker Kft. tulajdona. A Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.  
A Világsiker Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
www.modatartend.hu, www.ombre.hu Domain nevekre, az ehhez tartozó további domainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
 Tilos minden olyan tevékenység, amely Világsiker Kft. adatbázisának listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos Világsiker Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Világsiker Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

17.  Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

17.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.     
17.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül található 
itt. 
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken.

 Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. 
17.3 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:  Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.     
A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségek:

Postacím: 1053 Budapest, Pf. 10.

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1. emelet 111.

Telefon: 06-1-488-21-31

e-mail cím.: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
17.4. Bírósági eljárás kezdeményezése. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

18.§ Záró rendelkezések

18.1. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),   
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, 
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet,

- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,

- a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint

- a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire. 

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.


 18.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Webáruház cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
 18.3. A www.modatrend.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Világsiker Kft. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősülnek, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. A Világsiker Kft. fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Világsiker Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez a jelen feltételek és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltése.        
18.4. Feltételek egyoldalú módosítása: A Világsiker Kft. jogosult jelen feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Világsiker Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

Evelley Ferenc

Világsiker Kft.

Ügyvezető igazgató